Angels A.


Angels A.

Angels A.

Es de Terrassa (Barcelona)

Registrado el 16-01-2015

Pide Precio Gratis

Pide Precio Gratis en 1 minuto

1

Dices que profesional buscas

2

Hasta 4 profesionales contactan

3

Elige al mejor profesional (o no)

Así es Angels

CLASSES DE REPÀS, REFORÇ, AMPLIACIÓ, TÈCNIQUES D’ESTUDi, CANGURATGE i REEDUCACIONS PSICOPEDAGÒGIQUES!!!!
Regulars, esporàdiques, intensives, individuals o en grups

Habilidades

Cuidado de mascotas: Paseadores de perros

Cuidado de personas: Canguros y niñeras (más 3 años) | Cuidado de personas mayores | Atención de personas enfermas o dependientes | Cuidadores de bebés (0 a 3 años)

Clases particulares: Bachillerato ciencias | Oposiciones | Secundaria | Primaria | Logopeda o especialista TDA-H | Bachillerato humanidades | Clases de técnicas de estudio, repaso y apoyo escolar | Otras clases particulares

Empleos


Sóc llicenciada en psicologia i especialitzada psicologia Infantojuvenil

Reeducacions psicopedagògiques per a nens/ adolescents amb:
- Problemes emocionals i de conducta: trastorns d'angoixa per separació, fobies escolars, evitació, retraiment, aïllament, ansietats diverses, trastorns d'ànim com la depresió infantil, enuresis y encopresis (incontinencia urinaria i anal respectivament), trastorns adaptatius, agressivitat i rebeldía, trastorns negativistes i desafiants, adiccions, trastorns de la consucta alimentaria, entre altres.

- Problemes generalitzats del desenvolupament: Autisme, Asperger, retard mental...

- Problemes escolars i relacionats amb l'aprenentatge: trastorn del déficit d'atenció, amb o sense hiperactivitat, TDAH, problemes de lectoescriptura i càlcul...

Telf: !!!!!!

=D

Estudios


Sóc llicenciada en psicologia i especialitzada en psiquiatria i psicologia clinica i escolar Infantojuvenil
També disposo del CAP (Certificat d'Aptituds Psicopedagògiques)

Idiomas

català, castellà i anglès.
frances, italià i llatí a nivell escolar