Angels A.


Angels A.

Angels A.

Es de Terrassa (Barcelona)

Registrado el 16-01-2015

Pide Precio Gratis

Pide Precio Gratis en 1 minuto

1

Dices que profesional buscas

2

Hasta 4 profesionales contactan

3

Elige al mejor profesional (o no)

Así es Angels

Classes de repàs, reforç, ampliació, tècniques d’estudi, canguratge i reeducacions psicopedagògiques!!!!
Regulars, esporàdiques, intensives, individuals o en grups

Habilidades

Cuidado de mascotas: Paseadores de perros

Clases particulares: Clases particulares electrónica | Clases particulares de filosofía | Clases particulares física | Clases particulares bachillerato humanístico (en general) | Clases particulares lengua española | Clases particulares biología | Clases particulares de tecnología | Otras clases particulares | Oposiciones | Clases particulares secundaria (en general) | Clases particulares electricidad | Clases particulares de historia | Pedagogo y Psicopedagogo | Clases de técnicas de estudio, repaso y apoyo escolar | Profesor para necesidades educativas especiales | Clases particulares química | Clases particulares bachillerato científico (en general) | Clases para pruebas de acceso (grado medio, superior y universidad) | Clases particulares dibujo técnico | Clases particulares matemáticas | Clases particulares de latín o griego | Clases particulares primaria (en general)

Cuidado de personas: Atención de personas enfermas o dependientes | Cuidado de personas mayores | Enfermeras | Canguros y niñeras (más 3 años) | Cuidadores de bebés (0 a 3 años)

Salud y medicina: Logopeda

Empleos


Sóc llicenciada en psicologia i especialitzada psicologia infantojuvenil

Reeducacions psicopedagògiques per a nens/ adolescents amb:
- problemes emocionals i de conducta: trastorns d'angoixa per separació, fobies escolars, evitació, retraiment, aïllament, ansietats diverses, trastorns d'ànim com la depresió infantil, enuresis y encopresis (incontinencia urinaria i anal respectivament), trastorns adaptatius, agressivitat i rebeldía, trastorns negativistes i desafiants, adiccions, trastorns de la consucta alimentaria, entre altres.

- problemes generalitzats del desenvolupament: autisme, asperger, retard mental...

- problemes escolars i relacionats amb l'aprenentatge: trastorn del déficit d'atenció, amb o sense hiperactivitat, tdah, problemes de lectoescriptura i càlcul...

Telf: !!!!!!

=d

Estudios


Sóc llicenciada en psicologia i especialitzada en psiquiatria i psicologia clinica i escolar infantojuvenil
També disposo del cap (certificat d'aptituds psicopedagògiques)

Idiomas

Català, castellà i anglès.
Frances, italià i llatí a nivell escolar