Montse F.


Montse F.

Montse F.

Es de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

Registrado el 12-05-2015

Pide Precio Gratis

Pide Precio Gratis en 1 minuto

1

Dices que profesional buscas

2

Hasta 4 profesionales contactan

3

Elige al mejor profesional (o no)

Así es Montse

MONTSE FUENTES GONZALEZ

Calle verdi 45-47 1ª 10ª Santa coloma de Gramanet(Barcelona)
fecha de nacimiento:23/09/1970
*******
Tfno:*******
Senyors/es,
Em dirigeixo a vostès per a sol.licitar-los la incorporació a la seva borsa de treball per a cobrir possibles ofertes de treball.


Com veuran, tinc una llarga experiència de treball.Amés a més ,aporto carta de recomenaciò.,sóc una persona organitzada i estic molt motivat per a treballar.

Per tot això, crec estar capacitat per a desenvolupar les tasques corresponents a aquest lloc de treball o altres que vostès considerin adequats al meu perfil professional.

Els agrairia que tinguessin en consideració la meva sol.licitud i quedo a la seva disposició per realitzar
les entrevistes i proves que creguin convenients.

Rebin una cordial salutació,


Montse Fuentes Gonzalez


Santa coloma de gramanet,mar,23 de febrero 2016

Habilidades

Limpieza y hogar: Limpieza y empleadas de hogar

Cuidado de personas: Cuidado de personas mayores | Canguros y niñeras (más 3 años) | Atención de personas enfermas o dependientes | Cuidadores de bebés (0 a 3 años)

Empleos


Más de 14 años,entre los cuales: fábrica de papel Miquel y costas S.A capellades.limpiéza del hogar.Fábrica de libros,enfajar libros y operaria de maquinista lLa torre de claramunt (Barcelona)..TGB Capellades (Barcelona),operaria de maquinista.Teleoperadora VDF Carretera de la pobla (Barcelona) Osmosis Tratamientos de Aguas.Gas natural fenosa Comercial (Barcelona).Limpieza del hogar,limpiéza de colegios,Canguro.cuidadora persona de un grado de minuvalía de un 58%,cuidadora de persona mayor de 89 años.

Estudios


Estudios primarios (EGB),educación básica obligatoría.
Curso esteticién.
Curso básico informática.

Idiomas

Castellano alto materno.
Catalan notable.