Maria I.


Maria I.

Maria I.

Es de Barcelona (Barcelona)

Registrado el 06-05-2015

Pide Precio Gratis

Pide Precio Gratis en 1 minuto

1

Dices que profesional buscas

2

Hasta 4 profesionales contactan

3

Elige al mejor profesional (o no)

Así es Maria

Las pràctiques realitzades en: residència i centre de dia esclat marina (paràlisi cerebral, discapacitats similars i pluridiscapacitat).
Data d’inici i de finalització:(13/05/2013 a 25/10/2013)
? Fundació privada hospitalitat de la mare de déu de lourdes:
Residència ...

Habilidades

Cuidado de personas: Enfermeras | Cuidado de personas mayores | Atención de personas enfermas o dependientes | Otros cuidados de personas

Empleos


Las pràctiques realitzades en: residència i centre de dia esclat marina (paràlisi cerebral, discapacitats similars i pluridiscapacitat).
Data d’inici i de finalització:(13/05/2013 a 25/10/2013)
? Fundació privada hospitalitat de la mare de déu de lourdes:
Residència llar montjuïc - persones amb discapacitat intel•lectual (1 any 7 mesos 2012).
• centre obert rialles – casal dx xiquets

Donar suport a nens i joves en situació de risc social (1 any 2011).
• fundació catalunya la pedrera /actualment/ ( 23/1/2015)
Programa de reforç i estimulació de la memòria i la salut.
Espai de socialització - musico teràpia .
? Formació: jornada tècnica : com millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties neurovegetatives.

? Associació arep / actualment/ 09/02 /15

Persones amb malaltia mentals.

• residencia lleó xi /actualment 14/4/15
Acompanyament terapèutic a persones amb malaltia mental
• acompanyament a la gent gran

Activitats i tallers al domicili per a persones amb problemes de mobilitat

Estudios• formació professional de grau mig d’atenció a les persones en situació de dependència.

Escola lópez vicuña. (2012-2014)
Las pràctiques realitzades en: residència i centre de dia esclat marina (paràlisi cerebral, discapacitats similars i pluridiscapacitat).
Data d’inici i de finalització:(13/05/2013 a 25/10/2013)
Hores realitzades: 386h,45min
Clat. Info/centros/la-residencia/
• llengua de signes ( fundació flor de lara). Octubre 2014
/
• teràpia assistida amb gossos (ctac). (octubre del 2014- 28 novembre del 2014).
Http://www. Ctac. Cat/ctac/ctacinicio. Html

Idiomas

Català, castellà, angles, llengua de signes