Francisca C.


Francisca C.

Francisca C.

Es de Terrassa (Barcelona)

Registrado el 23-06-2013

Pide Precio Gratis

Pide Precio Gratis en 1 minuto

1

Dices que profesional buscas

2

Hasta 4 profesionales contactan

3

Elige al mejor profesional (o no)

Así es Francisca

Este usuario todavía no ha puesto su carta de presentación.

Habilidades

Servicios profesionales y freelance: Redacción de currículos profesionales | Otros servicios profesionales

Clases particulares: Clases de técnicas de estudio, repaso y apoyo escolar | Academia en general | Clases particulares primaria (en general)

Cuidado de personas: Canguros y niñeras (más 3 años) | Cuidadores de bebés (0 a 3 años)

Empleos


2007-2012 psicòloga en centre especial de treball (centre de jardineria l’heura sll).

? Elaboració de programes laborals i personals de desenvolupament dels treballadors amb disminució psíquica i/o malaltia mental.
? Treball en equip amb la treballadora social i la monitora ocupacional pel desenvolupament de plans d’intervenció.
? Redacció de memòries.
? Col•laboració amb els cursos de formación ocupacional d’auxiliar de jardineria, com a professora adjunta i realització de suport pels alumnes.
? Redacció d’informes.
? Coordinació amb els professionals de la salut (psiquiatres, treballadors socials, metges de capçalera…)


2009 terapeuta al centre de psicologia cenat (rubí)

• terapia infantojuvenil.

2007-2010 psicologia clínica en despatx propi.

• teràpia individual i familiar.
• administració de proves diagnòstiques.
• realització de diagnòstics i redacció d’informes psicològics.


2006-2009 psicoterapeuta infantojuvenil i d’adults en un centre de tractament psicològic a barcelona.

• administració de proves diagnòstiques.
• realització de diagnòstics i redacció d’informes psicològics.
• realització de psicoteràpies.
• coordinació amb el psiquiatra responsable del tractament psicofarmacològic.

Estudios


1997-2002 llicenciatura en psicologia. Universitat autònoma de barcelona.
Itinerari en psicologia clínica i de la salut.

2003-2005 màster en psiquiatria infantojuvenil a l´hospital vall d´hebron.
1940 hores pràctiques. Experiència en administració de tests així com també en reeducacions y tractaments a la infància i adolescència. Dirigit pel el dr. J. Tomàs. Participació a la investigació “desenvolupament dels nens nascuts prematurs als 5 anys d’ edat”

Idiomas

Català i castellà natiu
Anglès mig