Sandra P.


Sandra P.

Sandra P.

Es de Sant Climent de Llobregat (Barcelona)

Registrado el 05-09-2012

Pide Precio Gratis

Pide Precio Gratis en 1 minuto

1

Dices que profesional buscas

2

Hasta 4 profesionales contactan

3

Elige al mejor profesional (o no)

Así es Sandra

Responsable, empàtica, amb iniciativa i capacitat de treballar en equip habilitats verbals i dots
Comunicatives, capacitat resolutiva, coordinació i direcció d’equips i activitats, capacitat
D’autocontrol, d’anàlisi i de síntesi. Capacitat d’organització, planificació i avaluació d’activitats
Socioeducatives.
Amb voluntat de rebre formació contínua per la millora del perfil professional, la realització personal
I el reciclatge.

Habilidades

Sandra todavía no ha descrito lo que sabe hacer.

Empleos


Sandra no ha indicado todavía sus empleos.

Estudios


Sandra no ha indicado todavía sus estudios.

Idiomas

Sandra no ha indicado todavía sus idiomas.