Judith C.


Judith C.

Judith C.

Es de Canet de Mar (Barcelona)

Registrado el 21-03-2014

Pide Precio Gratis

Pide Precio Gratis en 1 minuto

1

Dices que profesional buscas

2

Hasta 4 profesionales contactan

3

Elige al mejor profesional (o no)

Así es Judith

Este usuario todavía no ha puesto su carta de presentación.

Habilidades

Limpieza y hogar: Otras ayudas en el hogar

Cuidado de mascotas: Paseadores de perros | Adiestradores de perros

Servicios profesionales y freelance: Secretaría virtual

Cuidado de personas: Cuidado de personas mayores | Canguros y niñeras (más 3 años) | Cuidadores de bebés (0 a 3 años)

Recados y acompañamiento: Otros recados | Recaderos

Empleos


Setembre 2013- actualment clínica creu groga

Tècnica documentalista
Funcions:
? Revisió de les històries clíniques
? Arxivament de les històries clíniques, els documents i els anexos
? Conservació/ diabilitat de les dades
? Validesa i maneig de les dades
? Tractament de les dades referides al grau de satisfacció de la nova documentació dissenyada.
? Electrocardiogrames
? Col•locació de holters


Juny 2013 – juliol 2013 (fct) hospital capio sagrat cor

Tècnica documentalista
Funcions:
? Diligència de les històries clíniques
? Revisió de les històries clíniques
? Arxivament de les històries clíniques, els documents i els anexos
? Conservació/ diabilitat de les dades
? Validesa i maneig de les dades
? Tractament de les dades referides al grau de satisfacció de la nova documentació dissenyada.

Abril 2011 – juny 2011 telecom consulting

Telemarketing
Funcions:
? Venda telefònica
? Prospecció de vendes


Abril 2010 - abril 2011 pigmalió s. L

Telemarketing
Funcions:
? Facturació de clients
? Prospecció de vendes
? Exportar dades d’ excel al programa crm
? Teleconcertació de visites a comercials


Maig 2008 - juliol 2008 el soldat del pi

Educadora infantil (servei de menjadors)
Funcions:
? Elaboració de plats cuinats
? Tasques de distribució del menjar
? Neteja i desinfecció abans i posterior als àpats
? Responsable del temps de desncans dels infants


Març 2008 - maig 2008 el gegant del pi

Auxiliar d’educadora infantil
Funcions:
? Preparació, direcció i avaluació de les activitats dirigides a la col•laboració amb les famílies.
? Col•laboració en l’elaboració dels materials didàctics.
? Planificació de les tècniques i les activitats per al desenvolupament infantil segons les diferents edats.
? Col•laboració en la realització de la intervenció educativa en diferents situacions educatives.
? Preparació i supervisió dels espais i materials.
? Realització d’activitats destinades a satisfer les necessitats bàsiques i la formació d’àbits com pot ser l’alimentació i la higiene.
? Realització d’activitats a l’aire lliure.
? Ensenyament d’hàbits d’autonomia personal.
? Realització de les activitats d’educació infantil.


Setembre 2008 - febrer 2008 el palauet

Educadora infantil
Funcions:
? Preparació, direcció i avaluació de les activitats dirigides a la col•laboració amb les famílies.
? Col•laboració en l’elaboració dels materials didàctics.
? Planificació de les tècniques i les activitats per al desenvolupament infantil segons les diferents edats.
? Col•laboració en la realització de la intervenció educativa en diferents situacions educatives.
? Organització dels espais d’intervenció, l’assignació de temps i els recursos.
? Col•laboració en la realització del disseny de la distribució dels espais educatius.
? Preparació i supervisió dels espais i materials.
? Realització d’activitats destinades a satisfer les necessitats bàsiques i la formació d’àbits com pot ser l’alimentació i la higiene.
? Realització d’activitats a l’aire lliure.
? Ensenyament d’hàbits d’autonomia personal.
? Realització de les activitats d’educació infantil.


Juny 2006 - novembre 2006 els aneguets (400 hores de pràctiques fct)

Auxiliar d’educadora infantil
Funcions:
? Preparació, direcció i avaluació de les activitats dirigides a la col•laboració amb les famílies.
? Col•laboració en l’elaboració dels materials didàctics.
? Planificació de les tècniques i les activitats per al desenvolupament infantil segons les diferents edats.
? Col•laboració en la realització de la intervenció educativa en diferents situacions educatives.
? Preparació i supervisió dels espais i materials.
? Realització d’activitats destinades a satisfer les necessitats bàsiques i la formació d’àbits com pot ser l’alimentació i la higiene.
? Realització d’activitats a l’aire lliure.
? Ensenyament d’hàbits d’autonomia personal.
? Realització de les activitats d’educació infantil.


Juny 2004 - gener 2005 punt 1995

Dependenta
Funcions:
? Atenció al client
? Doblegar roba
? Reposar la roba del magatzem

Estudios


• títol de cicle formatiu de grau superior de documentació sanitària obtingut l’any 2013.

• títol de cicle formatiu de grau superior d’educació infantil obtingut l’any 2007 a l’escola sagrat cor de sarrià.

• títol de “primers auxilis de la creu roja” obtingut l’any 2006 a l’escola sagrat cor de sarrià.

• títol de batxillerat, l’any 2004 obtingut a l’escola granés de barcelona.

Idiomas

Castellà i català: natius
Anglès: nivell intermig
Italià: nivell intermig