Cristina P.


Cristina P.

Cristina P.

Es de Sabadell (Barcelona)

Registrado el 07-06-2014

Pide Precio Gratis

Pide Precio Gratis en 1 minuto

1

Dices que profesional buscas

2

Hasta 4 profesionales contactan

3

Elige al mejor profesional (o no)

Así es Cristina

Este usuario todavía no ha puesto su carta de presentación.

Habilidades

Clases particulares: Secundaria | Bachillerato humanidades | Otras clases particulares | Logopeda o especialista TDA-H | Bachillerato ciencias | Oposiciones

Empleos


Professora de biologia per majors de 25 anys al CFA Can Rull.

SUBmón: Estudi poblacional de cap d’olla gris (Grampus griseus) en el Mediterrani nord-occidental.

Ajudant en el departament ictiològic de la UB, realitzant les tasques de pesca eléctrica i control de qualitat físico-química dels rius a Cataluña.

Ajudant en el projecte ictiològic en el País Basc en el riu Bayas i els seus afluents per la UB.

Projecte final de màster: Factors que afecten a la mortalitat d’eriçó comú (Erinaceus europaeus) en les carreteres catalanes.

Ajudant en el servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals en el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

Pràctiques d’empresa en la UdG: Estudi del efecte dels peixos exòtics i introduïts sobre poblacions de peixos autòctons a les aigües continentals.

Pràctiques d’empresa en la UdG: Diagnosi del poblament d’anguila a les conques dels Rius Muga, Fluvià i Ter.

Estudios


Licenciado en biología

Idiomas


Català
Nadiu
Nadiu
Nadiu
Castellà Nadiu Nadiu Nadiu
Anglès B1.2 B1.2 B1.2