Eleonora D.


Eleonora D.

Eleonora D.

Es de Barcelona (Barcelona)

Registrado el 08-10-2014

Pide Precio Gratis

Pide Precio Gratis en 1 minuto

1

Dices que profesional buscas

2

Hasta 4 profesionales contactan

3

Elige al mejor profesional (o no)

Así es Eleonora

Este usuario todavía no ha puesto su carta de presentación.

Habilidades

Servicios profesionales y freelance: Correctores y traductores

Clases particulares: Bachillerato humanidades | Primaria | Oposiciones | Bachillerato ciencias | Clases de técnicas de estudio, repaso y apoyo escolar | Secundaria | Universidad

Clases de idiomas: Español | Francés | Italiano

Empleos


ESCOLA ANDORRANA pública de segona ensenyança i batxillerat (ESO i BATXILLERAT)

Professora de llengua francesa i llengua italiana, tècnic pedagògic desde octubre 2014.
Tasques desenvolupades :
Ensenyament del francès i de l’italià, tasques de orientació pedagògica.

El LLOC DE LA DONA
Professora de llengua catalana per a dones en risc d'exclusió social del Raval.
actual. Des de maig 2014
PARTICULARS
Professora particular italià i francès, preparació per a l'accés a la Universitat per a majors de 25 anys, traducció de textos.
*******TELEDUCA
Tècnica edició i creació continguts pedagògics
setembre 2009 - abril 2010.
SURT projecte INNOVA
Tècnica creació de continguts
abril-juny 2009.
FUNDACIÓ CATALANA D'ESPLAI
Monitora de temps lliure escola La Salle (Horta), Escola Tibidabo (Nou Barris), Escola Turró Blau (Sant Andreu).
setembre 2003- juny 2005.
IMMAGINAPOLI
Docent de Suport educatiu i Tècnica de gestió projecte d'inserció social de presos.
1999-2002
Tècnica de creació, edició de continguts pedagògics web.
2010-2012

Estudios


Màster en PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D'IDIOMES ESPECIALITAT LLENGüES ESTRANGERES (francès i italià 2012) Llicenciatura en LETTERE MODERNE 2001

Idiomas

Estudis EOI : (català D, castellà B2, francès B2) italià C2 llengua materna