Maria I.


Maria I.

Maria I.

Es de Barcelona (Barcelona)

Registrado el 06-05-2015

Pide Precio Gratis

Pide Precio Gratis en 1 minuto

1

Dices que profesional buscas

2

Hasta 4 profesionales contactan

3

Elige al mejor profesional (o no)

Así es Maria

Este usuario todavía no ha puesto su carta de presentación.

Habilidades

Cuidado de personas: Atención de personas enfermas o dependientes | Cuidado de personas mayores | Otros cuidados de personas

Empleos


Las pràctiques realitzades en: Residència i Centre de dia Esclat Marina (Paràlisi cerebral, discapacitats similars i pluridiscapacitat).
Data d’inici i de finalització:(13/05/2013 a 25/10/2013)
? Fundació Privada Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes:
Residència Llar Montjuïc - Persones amb discapacitat intel•lectual (1 any 7 mesos 2012).
• Centre Obert Rialles – Casal DX Xiquets

Donar suport a nens i joves en situació de risc social (1 any 2011).
• Fundació Catalunya La pedrera /ACTUALMENT/ ( 23/1/2015)
Programa de reforç i estimulació de la memòria i la salut.
Espai de socialització - Musico teràpia .
? Formació: Jornada tècnica : Com millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties neurovegetatives.

? Associació Arep / ACTUALMENT/ 09/02 /15

Persones amb malaltia mentals.

• Residencia Lleó XI /ACTUALMENT 14/4/15
Acompanyament terapèutic a persones amb malaltia mental
• Acompanyament a la gent gran

Activitats i tallers al domicili per a persones amb problemes de mobilitat

Estudios• Formació Professional de Grau Mig d’Atenció a les persones en situació de dependència.

Escola López Vicuña. (2012-2014)
Las pràctiques realitzades en: Residència i Centre de dia Esclat Marina (Paràlisi cerebral, discapacitats similars i pluridiscapacitat).
Data d’inici i de finalització:(13/05/2013 a 25/10/2013)
Hores realitzades: 386h,45min
*******clat.info/centros/la-residencia/
• Llengua de signes ( Fundació Flor de Lara). Octubre 2014
*******/
• Teràpia assistida amb gossos (CTAC). (Octubre del 2014- 28 Novembre del 2014).
http://www.ctac.cat/CTAC/ctacinicio.html

Idiomas

català, castellà, angles,llengua de signes