Miquel Àngel E.


Miquel Àngel E.

Miquel Àngel E.

Es de Barcelona (Barcelona)

Registrado el 19-05-2014

Pide Precio Gratis

Pide Precio Gratis en 1 minuto

1

Dices que profesional buscas

2

Hasta 4 profesionales contactan

3

Elige al mejor profesional (o no)

Así es Miquel Àngel

He estat professor de llengua i literatura catalanes -amb el grau de catedràtic- durant trenta anys en un institut de secundària (me'n vaig jubilar el dia u de gener de l'any passat). El que busco amb les classes és mantenir un cert contacte amb el món de l'educació

Habilidades

Clases particulares: Otras clases particulares | Clases particulares secundaria (en general) | Clases particulares de latín o griego | Clases particulares de filosofía | Clases particulares lengua española | Academia en general | Clases particulares bachillerato humanístico (en general) | Clases particulares de historia | Clases particulares biología | Clases particulares química | Clases particulares matemáticas | Clases particulares de tecnología | Clases particulares electricidad | Clases particulares física | Clases particulares dibujo técnico | Clases particulares electrónica | Pedagogo y Psicopedagogo | Clases para pruebas de acceso (grado medio, superior y universidad) | Clases particulares bachillerato científico (en general) | Oposiciones | Profesor para necesidades educativas especiales

Salud y medicina: Logopeda

Empleos


He estat fent classes de llengua i literatura catalanes durant trenta anys en un institut de secundària

Estudios


Llicenciat en filosofia i lletres (història moderna i contemporània) i filologia catalana

Idiomas

Català, castellà, coneixements d'anglès i de francès