Alberto M.


Alberto M.

Alberto M.

Es de Badalona (Barcelona)

Registrado el 30-09-2014

Pide Precio Gratis

Pide Precio Gratis en 1 minuto

1

Dices que profesional buscas

2

Hasta 4 profesionales contactan

3

Elige al mejor profesional (o no)

Así es Alberto

Porto nou mesos treballant com a professor de reforç, d’eso en general i física i matemàtiques de batxillerat. També faig preparacions d’exàmens finals i ppau . Disposo del màster del professorat de secundària, formació professional i batxillerat (especialitat tecnològica). Em considero una persona organitzada, treballadora i compromesa amb la meva tasca i estaria molt interessat en formar part de la seva empresa, tant per fer reforç de matemàtiques com altres camps ajustats al meu perfil. Especialitat: mates

Edad: 27 anys.
Enginyer amb capHabilidades

Clases particulares: Clases particulares lengua española | Academia en general | Clases particulares bachillerato humanístico (en general) | Clases particulares de historia | Clases particulares secundaria (en general) | Clases particulares de latín o griego | Clases particulares de filosofía | Clases para pruebas de acceso (grado medio, superior y universidad) | Clases particulares matemáticas | Clases particulares biología | Clases particulares de tecnología | Clases particulares dibujo técnico | Clases particulares electrónica | Clases particulares electricidad | Clases particulares física | Clases particulares química | Clases particulares bachillerato científico (en general)

Empleos


Refuerzo tanto en academias de repaso como a domicilio.

Escola ser & estar. Professor de reforç eso i batxillerat. Actual.
Ies la pineda. Professor tecnologies.2013.
Escoles maría ward. Vetllador alumnat amb nee. 2010
Cofeb. Professor reforç universitari. 2008

Estudios


Grau en enginyeria de l’edificació. Universitat politècnica de catalunya. 2010

Màster en formació del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes. Institut ciències de l’educació. 2013

Idiomas

B1 inglés