Víctor V.


Víctor V.

Víctor V.

Es de Sabadell (Barcelona)

Registrado el 21-01-2013

Pide Precio Gratis

Pide Precio Gratis en 1 minuto

1

Dices que profesional buscas

2

Hasta 4 profesionales contactan

3

Elige al mejor profesional (o no)

Así es Víctor

Sóc filòleg català i he cursat el màster oficial interuniversitari en estudis avançats i aplicats de llengua i literatura catalanes, i el màster de formació de professorat d'educació secundària. Pel que fa a l'àmbit de l'ensenyament, m'he especialitzat en la didàctica de la llengua i la literatura catalanes i castellanes; a més a més, l'aprofundiment en l'estudi de la literatura m'ha propiciat coneixements sobre arts plàstiques i cinema, filosofia, història, sociologia i religió, pel que sóc capaç de desenvolupar-me en diferents àrees, sempre posant al centre del focus educatiu els alumnes i fent èmfasi al procés d'aprenentatge. He rebut formació en la docència de les tecnologies de la informació i la comunicació (tic), molt útils tant per atansar les motivacions dels alumnes a l'aula com per afavorir la comunicació i crear pensament; o en psicologia i pedagogia, per tal d'entendre els alumnes i poder programar a partir d'ells, cultivar una educació emocional, o generar un clima amè per a l'aprenentatge. També he après noves metodologies per tal d'enllaçar la teoria educativa i la realitat de l'aula per fer més significatiu l'aprenentatge; per exemple, en les pràctiques vaig impartir una seqüència didàctica sobre els dialectes, per tal de sintetitzar les nocions lingüístiques a aprendre i el coneixement de la realitat social tot duent a terme la realització d'un projecte col·lectiu. La tesina va consistir en una anàlisi de la posada en escena, mitjançant el mètode d'investigació-acció, per valorar l'acció didàctica, l'assimilació dels objectius d'aprenentatge, la creació de coneixement, o els avenços en la dinàmica de l'aula, un gest que s'hauria de fer en acabar qualsevol activitat.
Sóc un noi afable, amb dots comunicatives, una mentalitat analítica i creativa, d'esperit crític, treballador, espavilat, dinàmic i compromès. La meva metodologia didàctica consisteix en, primer, avaluar els coneixements dels alumnes per poder programar a partir d'ells. Després, procuro mostrar les nocions a aprendre integrades en la seva realitat per fer més significatiu l'aprenentatge. Durant el procés, intento que els alumnes vagin reflexionant sobre el que fan perquè en siguin més conscients. En aquest sentit, és interessant fer que s'avaluïn entre ells, i que prenguin gestos que demà hauran de dur a terme com a ciutadans, com la cooperació i la realització de projectes col·lectius, que afavoreixen la implicació i el desenvolupament d'altres actituds, tant individuals com col·lectives, que permeten el desenvolupament integral i autònom dels alumnes a partir de les seves capacitats. Tot això ho alterno amb activitats més tradicionals, però sempre partint de la realitat més pròxima on es manifesten els continguts a ensenyar i donant un sentit al que s'està fent, mostrant-ho com a part d'un tot, i tenint en compte els diferents ritmes de treball, a través dels quals es reforcen les relacions asimètriques dels alumnes.

Habilidades

Servicios profesionales y freelance: Correctores y traductores

Clases particulares: Clases de técnicas de estudio, repaso y apoyo escolar | Clases particulares de tecnología | Clases particulares nivel universitario (no ingenierías) | Clases particulares bachillerato humanístico (en general) | Clases particulares secundaria (en general) | Clases particulares primaria (en general) | Oposiciones | Clases particulares para ingenierías | Clases particulares bachillerato científico (en general) | Clases particulares lengua española | Academia en general | Clases particulares de historia | Clases particulares de latín o griego | Clases particulares de filosofía | Clases para pruebas de acceso (grado medio, superior y universidad) | Clases particulares para máster | Clases particulares medicina | Clases particulares derecho y fiscalidad | Clases particulares dibujo técnico | Clases particulares electrónica | Clases particulares electricidad | Clases particulares física | Clases particulares química | Clases particulares matemáticas | Clases particulares biología

Clases de idiomas: Otros idiomas | Español | Academia de idiomas

Empleos


-professor de català en pràctiques a l’institut d’educació secundària lluís companys de ripollet. Curs 2013-14.
-professor de català per a nouvinguts, adults i nens (2013-14).
-documentalista i redactor de continguts en el servei de base de dades de llengua i literatura catalanes traces, del grup d'estudis de literatura catalana contemporània. Curs 2011-12.
-professor de català dels nivells b i c (2010-2012).
-corrector (2010).

Estudios


- llicenciat en filologia catalana a la universitat autònoma de barcelona (curs 2010-11).
- màster oficial interuniversitari en estudis avançats i aplicats en llengua i literatura catalanes (moiellc), coordinat per la universitat autònoma de barcelona i la universitat de barcelona, en l'especialitat de literatura (curs 2011-12).
- màster oficial de professorat d’educació secundària obligatòria, a la universitat autònoma de barcelona, en l’especialitat de llengua i literatura catalanes i castellanes (curs 2013-14).

Idiomas

-nivell b1 d'angles (amb qualificació d'excel·lent).
-nivell mitjà a nivell oral, escrit i de comprensió francès.
-nivell mitjà a nivell oral, escrit i de comprensió d'italià.
-nivell bàsic de portuguès.